logo en

Renters of private accommodation:

Surname and nameVillageAddressPhone
Alavanja Nadija Čeprljanda Matija Vlačić Ilirik 82 + 385 (0) 91 788 1678
Alavanja Valentina Čeprljanda Kameničine 6  
Alavanja Vladimir Čeprljanda Bedemi zadarskih pobuna 2 + 385 (0) 91 739 7785
Antolković Katica Gornje selo Put Skrače 23 + 385 (0) 23 288 554
Babin Zoran Guduće Put Pavlešine 19 + 385 (0) 23 327 341
Bačić Ivan Guduće A. Starčevića 17c + 385 (0) 23 288 330
Bakota Daniela Čeprljanda Kovačeva 6 + 385 (0) 91 518 0086
Bakota Valentin welcome Čeprljanda Istarska  6 + 385 (0) 91 518 0086
Bakotić Ljubomir  pps projekt Čeprljanda Starogradska 1 + 385 (0) 23 288 283
Bakotić Marinko Čeprljanda Starogradska 23 + 385 (0) 23 288 281
Bakotić Željko Čeprljanda Ulica Brodarica 24 + 385 (0) 23 288 215
Baraba Marija Batalaža Batalaška ulica 40 + 385 (0) 23 288 242
Barešić Zdravko  pps projekt Čeprljanda Kranjčeva 29 + 385 (0) 23 288 169
Barešić Zlatko Čeprljanda Kranjčeva 13  
Barić Valentino Batalaža Batalaža 44  
Bauer Sonja Centar Šimuna Kožičića Benje 47 +385 (0) 98 984 3339
Beader Marija Batalaža Batalaška ulica 44 + 385 (0) 23 288 095
Belić Dragica  pps projekt Centar Put Tabele 10 + 385 (0) 23 288 126
Belošević Olga Batalaža Put kućerine 5  
Betti Božica Sušica Kapetanovo šetalište 16  
Bijader Nada Centar Ul. Merikanica 6 + 385 (0) 98 190 8295
Bitunjac Hedi Batalaža Put Šarovih 1 + 385 (0) 98 992 8917
Bračić Senka Centar Gaj 2  
Bračun Željka Sušica Kapetanovo šetalište 15  
Brodarec Ivica Čeprljanda Ulica Tratica 50 + 385 (0) 23 288 349
Buble Nensi Centar Svetog Jerolima 5 + 385 (0) 23 288 316
Car Kata Batalaža Batalaška 56 + 385 (0) 23 288 154
Car Marijan Batalaža Batalaška 61 + 385 (0) 23 288 285
Car Slavko  pps projekt Batalaža Veljka Maštruka 21 + 385 (0) 23 288 084
Celent Valentin Gornje selo Put Skrače 2 + 385 (0) 23 288 042
Crnošija Ante Centar Štokova ulica 2  
Crnošija Damir Centar Soline 5 + 385 (0) 23 288 031
Čelik-Karlović Ivica   Istarska 12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Čotić Ljubica Centar Put Murvice 47 A + 385 (0) 98 213 685
Dasović Marko Centar Ulica Gruh 9 +385 (0) 23 288 197
Debeljak Nada Centar Maeštrova 13 + 385 (0) 23 288 230
Dončević Tatjana Centar Ruda Martinova 8 + 385 (0) 98 240 500
Đaković Marija Centar Šimuna Kožičića Benje 45 +385 (0) 99 4533 530
Đenđo Enisa Čeprljanda 1. Celovečki odvojak 22 + 385 (0) 23 288 364
Ferina Danica  pps projekt Sušica Ul. Svetog Roka 31 + 385 (0) 91 250 5950
Fižuleto Branko Gornje selo Put Skrače 3 + 385 (0) 23 288 063
Funčić Vladimir Guduće Sv. Kuzme i Damjana 32 + 385 (0) 23 288 099
Fulanović Sanja Centar Sv. Jeronima 1 A + 385 (0)98 135 8944
Fuš Ljudevit Muline Ulica hrvatskih branitelja 8  
Glavan Mirjana Čeprljanda Kameničine 8 + 385 (0) 23 288 170
Grgin Goran  pps projekt Čeprljanda Hrvatskih branitelja 41 + 385 (0) 23 288 160
Grgin Fonseca Vedrana Čeprljanda Kameničine 12 A  
Gschwander Karl Josef Čeprljanda Kranjčeva ulica 75 A  
Horvat Ladislav Muline Put Bunara 11 + 385 (0) 23 288 249
Horvat Vjekoslava Čeprljanda Tratica 48 + 385 (0) 98 825 928
Hranjec Josip Batalaža  Put Kućerine 2a + 385 (0) 98 248 242
Hruban Višnja Sušica Gradići, Lj. Gaja 3 + 385 (0) 98 316 653
Ivanac Boris Čeprljanda Ulica Tratica 44 + 385 (0) 23 288 182
Ivanac Edita Batalaža Otočkih dragovoljaca 27 + 385 (0) 99 702 6613
Ivanac Lenka Centar Šimuna Kožičića Benje 11 + 385 (0) 23 288 071
Ivković Marica Fortoština Vukovarska ulica 26  
Jambrović Magda pps projekt Muline Mulinska ulica 11 + 385 (0) 23 646 054
Jedvaj Milan Centar Biskupa Borića 6 +385 (0) 91 769 9130
Jeličić Boris Fortoština Fortoška ulica 23  
Juretic Stjepan Čeprljanda Put Svete Marije 40 + 385 (0) 98 284 097
Jutriša Đurđa  pps projekt Centar Š. K. Benje 49 + 385 (0) 98 198 6361
Karlović Branko Čeprljanda Ulica Kaštel 11 + 385 (0) 23 288 003
Karlović Ernest Čeprljanda Ugljan - Čeprljanda + 385 (0) 23 288 354
Karlović Ivica Čeprljanda Maslinska ulica 17  
Karlović Valter Čeprljanda Don Ive Prodana 11 + 385 (0) 23 288 140
Karlović Vladimir Čeprljanda Otočkih dragovoljaca 3 + 385 (0) 23 288 275
Kliman Božica  pps projekt Centar Š. K. Benje 53 + 385 (0) 98 481 192
Kolonić Katarina Batalaža Batalaška ulica 26 A + 385 (0) 99 673 7871
Kovačević Ivona Centar Maeštrova ulica 8  
Kombura Branko Centar Biskupa V. Borića 2 + 385 (0) 23 288 631
Kombura Domagoj Centar Ul. Šimuna K. Benje 15  
Kombura Goran Centar Biskupa V. Borića 9 + 385 (0) 23 288 410
Kombura Senko Centar Šimuna Kožičića Benje 13 + 385 (0) 23 288 400
Korica Petar Batalaža Batalaška ulica 62 + 385 (0) 98 330 257
Kosović Slavica Batalaža  Veljka Maštruka 13 + 385 (0) 23 288 025
Kovač Jasna Centar Hanamanova 1 B  
Kovačić Denis Batalaža Batalaška 41  +385 (0) 98 284 984
Kovačić Velimir  pps projekt Centar Šimuna Kožičića Benje 29 + 385 (0) 23 288 254
Kucelin Agata  pps projekt Sušica Sušička 46 + 385 (0) 23 288 547
Kuhar Filip Sušica Ulica Ivana Brčića 16  
Kuntarić Jadranka Batalaža Batalaška 20 +385 (0) 98 220 938
Kurtin Kolentina Batalaža Batalaška ulica 5  
Kus Katicapps projekt Čeprljanda Ulica Kaštel 10 + 385 (0) 23 288 347
Laća Branka Čeprljanda M. Krleže 3 C + 385 (0) 23 288 204
Ljoka Radojka  pps projekt Muline Put Bunara 7 + 385 (0) 23 288 116
Loina Božica Centar Rudija Martinova 10 +385 (0) 91 313 0022
Lukić Damir Muline Mulinska ulica 46 + 385 (0) 98 429 542
Luštica Svemir  pps projekt Centar Gaj 9 + 385 (0) 23 288 395
Mahadić Darko  pps projekt Čeprljanda Marije Šarin Baranove 7 + 385 (0) 23 288 277
Mahadić Ivica Čeprljanda Ulica Brodarica 8 + 385 (0) 23 288 167
Mahadić Zvonko Čeprljanda Ulica Brodarica 9 + 385 (0) 23 288 306
Maksimović Veronika Varoš Put Novoselića 29  
Mamić Stjepan Batalaža Malinova 24 + 385 (0) 91 514 6300
Marfat Branko Guduće Put Dražice 1 + 385 (0) 23 288 327
Marfat Ivo  pps2 Centar Maeštrova 7 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marfat Slavko Guduće Put Pavlešine 1 + 385 (0) 23 288 178
Matjačić Dragica Batalaža Put Kućerine 2 + 385 (0) 60 363 748
Mazija Mirjana Sušica Sušička 8 + 385 (0) 23 288 467
Mekelenić Alexandre David Centar Šimuna Kožičića Benje 41 + 385 (0) 99 809 3282
Metikoš Boris Muline Roberta F.- Mihanovića 7 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Metikoš Mladen Muline S.Ljubića - Vojvode 10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Midžić Zahida Batalaža Zrinsko - Frankopanska 6 + 385 (0) 23 319 157
Milin Katica Centar Put Milina 4 + 385 (0) 23 288 079
Mišćević Marija  pps projekt Čeprljanda Ul. Tratica 52 + 385 (0) 23 288 324
Mišlov Sonja Čeprljanda Istarska ulica 1  
Mrva Gojko Muline Mulinska 10 + 385 (0) 23 288 234
Mrva Oriana Muline M. Krleže 6 + 385 (0) 23 288 234
Mrva Zlatko Muline Mulinska 8 + 385 (0) 23 288 117
Novak Zdravko Čeprljanda Tratica 2 A + 385 (0) 23 288 444
Odak Boženka Centar Ulica Gruh 5 + 385 (0) 23 250 683
Perinović Mira Batalaža Batalaška ulica 48 + 385 (0) 98 900 7070
Petroci Bara Čeprljanda Ulica Brodarica 24 + 385 (0) 23 288 426
Perović Tanja Sušica Grgura B. Zadranina 13 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Petani Katarina Centar Ružmarinova ulica 18  
Pucar Jadranka Guduće Sv. Kuzme i Damjana 40 + 385 (0) 23 288 269
Radulić Šime Guduće Put Pavlešine 13  
Ravenšćak Bruno Batalaža Batalaška ulica 53 C + 385 (0) 98 399 233
Rebac Rajna Sušica Ulica Sv. Roka 45 + 385 (0) 23 288 104
Rebac Veljko Sušica Ulica Sv. Roka 24  
Renić Renata Batalaža Batalaška ulica 53 + 385 (0) 91 677 7744
Ribičić Nadica Batalaža Batalaška 80  
Sajković Snježana Centar Š.K.Benje 43 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sedlar Pero Guduće Sv. Kuzme I Damjana 38 + 385 (0) 91 533 8188
Smirčić Ivan Guduće Put Punte 13  
Smolčić Vladimir Centar Ulica Gruh 45 + 385 (0) 23 288 437
Stanić Slavko Batalaža Batalaška ulica 19 + 385 (0) 23 288 096
Smirčić Vojko Guduće Put Punte 1  + 385 (0) 98 1694 904
Stipanić Ante Čeprljanda Put Svete Marije 36 + 385 (0) 23 288 035
Stipanić Hrabrov Ilenka welcome Čeprljanda Ulica Tratica 1 + 385 (0) 98 313 916
Stipanić Marija Čeprljanda Kaštel 8 + 385 (0) 23 288 404
Stipanić Nedjeljko Čeprljanda Kaštel 6 + 385 (0) 23 288 240
Stipanić Marin Čeprljanda Medovićeva 33 + 385 (0)  91 788 9545
Svorcina Ljubo Čeprljanda Ul. Kaštel 15 + 385 (0) 23 288 018
Šabić Matea Batalaža Put Šarovih 7 + 385 (0) 23 313 729
Šarin Ante Čeprljanda Istarska 2 + 385 (0) 23 288 014
Šarović Edi Batalaža Veljka Maštruka 2 + 385 (0) 23 288 156
Šarović Ivan Batalaža Batalaška ulica 68 + 385 (0) 23 288 592
Šarović Siniša Batalaža Veljka Maštruka 7 + 385 (0) 23 288 094
Šarović Stanko Batalaža Veljka Maštruka 9 + 385 (0) 23 288 155
Šebrek Vinko Centar Merikanica 12  
Šimac Linda Batalaža Veljka Maštruka 3  
Širinić Branka Batalaža Put Lokve 6  
Šlosar Mirjana Čeprljanda Kranjčeva ulica 43  
Šteko Mirela  pps projekt Muline Put Južne luke 24 + 385 (0) 23 288 528
Štefanik Dalibor Guduće Put Kalješine 15  
Štohera Milan Muline Stivonska ulica 7 + 385 (0) 23 288 350
Štohera Milko  pps projekt Muline Put Bunara 12 + 385 (0) 23 288 223
Štohera Omer Muline Ribarska obala 6 + 385 (0) 23 288 110
Štrmelj Vojko  pps projekt Sušica Ivana Brčića 4 + 385 (0) 99 3438 746
Štrmelj Zdenka Sušica Štrmeljeva 2 + 385 (0) 23 288 103
Tomas Berislav Sušica Sušička ul. 48 + 385 (0) 23 288 618
Travica Branka Čeprljanda Štokova ulica 12 + 385 (0) 91 7253 021
Tušinec Ivan Sušica Ivana Brčića 20  
Vidaković Branko Muline Mulinska 2 + 385 (0) 23 288 150
Vidaković Miodrag Muline Stivonska 12 + 385 (0) 23 288 151
Vidaković Mirko Muline B. Perovića 15 + 385 (0) 23 288 534
Vidaković Rajka Muline Mulinska 1 + 385 (0) 23 288 118
Vidaković Svetko Muline Ribarska obala 10 + 385 (0) 23 288 115
Vidov Mirjana Sušica Hrvatskih branitelja 1  
Vimer Milivoj Muline Ribarska obala 4 + 385 (0) 23 288 041
Virić Gašparić Helena Muline Huberta Vidakovića 4 + 385 (0) 99 213 6512
Višić Đino Muline Donje selo 119 + 385 (0) 23 288 210
Višić Ivica Muline Mulinska ulica 12 + 385 (0) 23 288 006
Višić Viktor Muline Donje selo 121 + 385 (0) 23 288 311
Višić-Mirošević Olga Muline Gorenščak 19 + 385 (0) 23 288 375
Vladić Maštruko Manuela Batalaža Ul. Veljka Maštruka 23 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zeibig Nada Čeprljanda Starogradska ulica 18  
Zgorelec Ranka Muline  Ribarska obala 21 + 385 (0) 23 288 373
Židov Draga welcome Batalaža Put Kućerine 1 + 385 (0) 91 735 9001
Žodan Ivan Batalaža  Batalaška ulica 70 + 385 (0) 91 614 4684

Contact information

Tourist board of Ugljan

  • 23275 Ugljan, Croatia > get directions
  • Tel./Fax: ++385 23 288-011

TOURIST BOARD UGLJAN ON FACEBOOK:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD